top of page

Thu, Jun 29

|

Ukrainian Catholic Center

Monthly Employment Event | Щомісячний захід з працевлаштування

Are you looking for a job? Are you helping someone find a job? Are you interested in hiring a Ukrainian newcomer? Ви українець та шукаєте роботу? Ви волонтер і допомагаєте українцю знайти роботу? Ви власник бізнесу та зацікавлений у найнятті українця-новачка?

Registration is closed
See other events
Monthly Employment Event | Щомісячний захід з працевлаштування
Monthly Employment Event | Щомісячний захід з працевлаштування

Time & Location

Jun 29, 2023, 5:00 p.m. – 8:30 p.m.

Ukrainian Catholic Center, 15 Michael St, Kitchener, ON N2G 1L7, Canada

About the event

English version is below 

Приєднуйтесь до нас наприкінці кожного місяця на нашому щомісячному заході з працевлаштування.

  • Ви українець та шукаєте роботу?
  • Ви волонтер і допомагаєте українцю знайти роботу?
  • Ви власник бізнесу та зацікавлений у найнятті українця-новачка?

Порядок денний:

1. Мережа для знайомства з роботодавцями, волонтерами та організаціями, які наймають або можуть допомогти вам знайти роботу.

2. Презентації кількох компаній, які зараз наймають персонал.

3. 45-хвилинна дискусія по групам розділеними за галузями.

Кожен формуватиме невеликі групи за галузями.У цих групах українці, які шукають роботу, матимуть можливість поспілкуватися з бізнесом, який наймає на роботу. Вони також зможуть поспілкуватися з волонтерами, які хочуть допомогти їм знайти роботу та які можуть знати людей, які наймають.

Приклад: люди, які хочуть працювати на будівництві, спілкуватимуться з волонтерами, які хочуть допомогти їм знайти роботу на будівництві, а також з будь-якими компаніями, які беруть на роботу.

Після 45 хвилин ми прагнемо, щоб усі, хто шукає роботу, її отримали:

  • співбесіда
  • знайомство з тим, хто приймає на роботу
  • прийняти на роботу

4. нетворкінг та співбесіди. Компанії запрошуються залишитися та провести співбесіду.

У нас на заході будуть волонтери, які допоможуть з перекладом.

Ми розраховуємо на те, що спільнота допоможе поділитися цією подією з новоприбулими українцями, які шукають роботу. Нам також потрібна ваша допомога, щоб запросити на цю подію якомога більше компаній. 

Будь ласка, запросіть будь-кого, кого знаєте, хто приймає на роботу.

Волонтери також потрібні для підтримки перекладу та зв’язку з тими, хто потребує допомоги в пошуку роботи.

Діти вітаються на цьому заході.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Join us at the end of each month for our monthly employment event.

  • Are you a Ukrainian looking for work?
  • Are you a volunteer helping a Ukrainian find work?
  • Are you a business interested in hiring a Ukrainian newcomer?

Agenda:

1. Networking to meet employers, volunteers and organization who are hiring or can help you find employment.

2. Presentations by several businesses who are currently hiring.

3. 45 Minute Speed Table Topics

Everyone will form small groups based on industry. 

In these groups Ukrainians who are looking for employment will have an opportunity to talk with businesses who are hiring. They will also be able to talk with volunteers who want to help them find employment and who may know people who are hiring. 

Example: People who want to work in construction will talk with volunteers who want to help them find work in construction as well as any companies at the event who are hiring. 

After the 45 minutes it is our goal to have everyone who is looking for a job either have

an interview

an introduction to someone who is hiring

be hired

4.Networking and interviews. Companies are invited to stay and have interviews.  

We will have volunteers at the event to help with translation.

We are counting on the community to help share this event with Ukrainian newcomers who are looking for employement. We also need your help inviting as many businesses as possible to this event. 

Please invite anyone that you know who is hiring. 

Volunteers are also needed to help with translation support and to be connected with someone who needs help finding employment.

Children are welcome at this event.

Share this event

bottom of page